Zaloguj sieZarejestruj sie
   Albertus poleca

Pomysł na prezent

Wiedźmin kolekcjonerski (komplet 8 tomów + mapa)
Andrzej Sapkowski

Cena: 363 zł

   Literatura anglojęzyczna

Beletrystyka oraz książki specjalistyczne w języku angielskim

zobacz listę >>Harry Potter Box Set: the Complete Collection
J. K. Rowling

Cena: 275 zł

   Nowości

Więzień Labiryntu 4 Rozkaz zagłady
James Dashner

Cena: 32,20 zł

Dobble Kids
Rebel

Cena: 49,90 zł

Pakiet Olimpijscy Herosi
Rick Riordan

Cena: 129,90 zł

Psychologia relacji
Mateusz Grzesiak

Cena: 39,90 zł

Hejtoholik
Michał Wawrzyniak

Cena: 29,90 zł

Jak Kulczyk biografia niezwykła
Piotr Nisztor

Cena: 44,90 zł

Trela
Beata Guczalska

Cena: 49,90 zł

Wiedźmin - Dzieci Lisicy
Andrzej Sapkowski

Cena: 44,90 zł

Dzieje Polski T. 2
Andrzej Nowak

Cena: 75,90 zł

Książki

prawo

administracyjne

sep
Liczba produktów 1-25 z 264 idź do strony 1 2 3 4 5 >>
sep
Sortuj według:
Historia administracji. Wydanie 2.

Tadeusz Maciejewski

34,99 zł

Skrypt "Historia administracji" przedstawia standardy instytucji zarządu państwem. Omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in. - administracji starożytnej, - administracji średniowiecza, - administracji Polski współczesnej. W drugim wydaniu dodano nowe rozdziały dotyczące myśli administracyjnej na przełomie XIX i XX w. oraz administracji publicznej Wolnego Miasta Gdańska.. czytaj więcej wiecej
Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Adam Bosiacki

67,00 zł

Druga Rzeczypospolita to okres znaczących osiągnięć polskiej myśli administracyjnej, w tym samorządowej. Ani przedtem, ani później, samorząd terytorialny nie był tak dokładnie analizowany w tak różnych kontekstach, w tym w kontekście myśli europejskiej.<BR> Przedmiotem pracy są doktryny dotyczące samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Osią rozważań jest stosunek instytucji samorządu terytorialnego do instytucji państwa, z punktu wid... czytaj więcej wiecej
Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Orzecznictwo Wzory

Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek

126,00 zł

Opracowanie stanowi próbę analizy wymagań dotyczących pism stron uregulowanych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Ma ono charakter teoretyczny, jednak w szerokim zakresie sięgnięto w nim do praktyki, ilustrując rozważania orzecznictwem. W ramach tego, przede wszystkim podjęto próbę wskazania tych kwestii, które powinny być ujęte w treści poszczególnych... czytaj więcej wiecej
Postępowanie administracyjne

Roman Stec

25,00 zł
Postępowanie administracyjne w Europie

Zbigniew Kmieciak

69,00 zł

W dobie daleko zaawansowanej integracji europejskiej potrzeba rozwijania badań komparatystycznych zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Pozwalają one na pełniejszą ocenę rodzimych dokonań, będąc zarazem źródłem inspiracji dla krajowego ustawodawcy oraz dla praktyki. Zawarte w książce rozważania na temat problematyki postępowania administracyjnego powiązano z uwagami ukazującymi utrwalone w poszczególnych państwach europejskich założenia... czytaj więcej wiecej
Powiat między zbiorowością a wspólnotą

Anna Tucholska

40,95 zł

W 1998 roku reaktywowano w Polsce powiaty. Sytuują się one między gminami, o utrwalonych już strukturach, a nowymi województwami, mającymi ambicje przekształcić się w regiony. Powiaty są elementem struktury terytorialnej, częścią administracji publicznej, szczeblem samorządu terytorialnego. Czy mogą zatem sprzyjać budowaniu więzi społecznych i przyczynić się do przekształcenia zbiorowości w społeczność terytorialną, świadomą swej tożsamości i aut... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne

Piotr Ruczkowski

59,00 zł

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi nowe podejście do problematyki tej gałęzi prawa. Dotychczas wydawane prace, zawierające w swoim tytule informację, że Czytelnik ma do czynienia z częścią ogólną prawa administracyjnego, obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i analizę norm prawa ustrojowego, procesowego, a nawet norm regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi i ustrój tychże sądów. Autorzy niniejszego opraco... czytaj więcej wiecej
Samorząd lokalny Od teorii do badań empirycznych

Jerzy Kleer

44,00 zł

Książka jest drugą publikacją przygotowaną w ramach projektu badawczego pt. Sektor publiczny w układzie lokalnym. O ile poprzednia (Samorząd lokalny – dobro publiczne, Kleer 2008) kładła większy nacisk na zagadnienia teoretyczne, to zadaniem obecnej było zweryfikowanie dotychczasowych uogólnień na gruncie polskiej rzeczywistości. Okazało się, że kilka wątków teoretycznych wymagało pewnego doprecyzowania, stąd podtytuł tomu: Od teorii do bad... czytaj więcej wiecej
Zarys metodyki pracy referendarza sądowego

Wojciech Maciejko Michał Rojewski Paweł Zaborniak

69,00 zł

„Zarys metodyki pracy referendarza sądowego” to pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie tej tematyki, adresowane do referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych oraz w sądach powszechnych. Zaprezentowano w nim podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki pracy referendarza sądowego. Omówiono problematykę ustrojową związaną ze stosunkiem pracy referendarza i jego pozycję w strukturze sądu. W książce uwzględniono najba... czytaj więcej wiecej
ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

produkt niedostępny 2,30 zł
ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

produkt niedostępny 2,30 zł

Biorąc pod uwagę powyższe poglądy oraz potoczne znaczenie słowa kontrola, można stwierdzić, że kontrola jest funkcją, której istota tkwi w sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności. Prawo tworzy instytucje kontroli, które mają uprawnienia do podejmowania działań kontrolnych wobec określonego kręgu podmiotów, a podmioty te nie mogą się od kontroli uchylać. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako ustawa; teks... czytaj więcej wiecej
Administracja publiczna

Hausner Jerzy

produkt niedostępny 52,40 zł

Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie, uwzględniające najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Podręcznik jest adresowany głównie do studentów kierunków administracji, ekonomii, zarządzania, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych i historii. Zagadnienia... czytaj więcej wiecej
Administracja publiczna

Hausner Jerzy (red.)

produkt niedostępny 41,79 zł

Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie, uwzględniające najnowsze akty prawne, dotyczące administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem do Unii Europejskiej.. czytaj więcej wiecej
Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Wydanie 3.

Hubert Izdebski, Michał Kulesza

produkt niedostępny 47,50 zł

Podręcznik ukazuje podstawowe problemy i modele rozwiązań z dziedziny administracji państwowej we współczesnym świecie, w Polsce oraz poza jej granicami. Podając tło historyczne ma jednocześnie charakter fachowej syntezy porównawczej administracji. czytaj więcej wiecej
Administracja rządowa w Polsce

Eugeniusz Zieliński

produkt niedostępny 25,10 zł

Praca przedstawia podstawowe kategorie pojęciowe administracji,zasady organizacji i funkcjonowania jej struktury i organizację administracji centralnej , a więc rządu, ministerstw,urzędów centralnych i terenowych, a także sprawy służby cywilnej .Rozważania opierają się przede wszystkim na obowiązujących aktach prawnych i ich interpretacjach , a tylko niekiedy poszerzone są o rozleglejsze wywody teoretyczne.W drugiej części zamieszczono akty praw... czytaj więcej wiecej
Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej

Karol Kiczka

produkt niedostępny 51,60 zł
Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

produkt niedostępny 30,56 zł

Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozwiązania prawne wynikające ze zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2005 roku.. czytaj więcej wiecej
Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Piotr Rączka

produkt niedostępny 33,90 zł

Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozwiązania prawne wynikające ze zmian legislacyjnych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku.. czytaj więcej wiecej
Administracyjne prawo gospodarcze

Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T.

produkt niedostępny 56,38 zł

Spis treści: I. Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego II. Przedsiębiorcy III. Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej IV. Przedsiębiorcy publiczni V. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego VI. Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców VII. Policja gospodarcza VIII. reglamentacja gospodarcza. IX. Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym... czytaj więcej wiecej
Administracyjne prawo gospodarcze 2005

Andrzej Borkowski, Adam Chełmoński, Maciej Guziński, Karol Kiczka, Leon Kieres, Tadeusz Kocowski

produkt niedostępny 55,02 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości Stan prawny na 20.08.2007 r.

Tomasz Bąkowski

produkt niedostępny 34,70 zł

Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego. Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też... czytaj więcej wiecej
Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce (Tom doktorancki). Aktuelle fragen des Staats-, Verwaltungs- und Umweltrechts in Deutschland und Polen (Doktorandenband).

produkt niedostępny 46,80 zł
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce

Paweł Chmielnicki

produkt niedostępny 58,38 zł

Akty nadzoru są szczególnymi instytucjami prawa administracyjnego, umożliwiającymi władczą ingerencję w funkcjonowanie podmiotów administracji, stającymi się przez to często przedmiotem kognicji sądów i zainteresowania nauki. W książce dokonano kompleksowej analizy zagadnień związanych z wydawaniem aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Autor omawia szczegółowo istotę i zakres nadzoru, system organów nadzoruj... czytaj więcej wiecej
Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.

P. Lisowski, A. Ostapski

produkt niedostępny 39,10 zł

Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.. czytaj więcej wiecej
Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

dr Agnieszka Góra-Błaszczykowska

produkt niedostępny 52,50 zł

Komentarz zawiera analizę czterech niezwykle istotnych instytucji postępowania cywilnego: apelacji, zażalenia, wznowienia postępowania oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (dział V, VI i VIII KPC). Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, orzecznictwo Sądu Najwyższego, w uzasadnionych przypadkach także Sądów Apelacyjnych oraz bogaty wybór literatury z tego zakresu. Opracowanie... czytaj więcej wiecej
sep
Liczba produktów 1-25 z 264 idź do strony 1 2 3 4 5 >>
sep
Zawartosc koszyka
Brak produktów w koszyku
   Książka dnia

Polecamy

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

Rick Riordan

Cena: 122,86 zł

Opinie o Albertus.pl na Ceneo.pl
   Bestsellery

Eurobusiness
Labo Market

Cena: 30,00 zł

Dobble
Rebel

Cena: 52,20 zł

Splendor
Andre Marc

Cena: 110,00 zł

Wiedźmin kolekcjonerski
Andrzej Sapkowski

Cena: 399,00 zł

Bramka Interaktywna 2w1
Clementoni

Cena: 117,50 zł

Odkrycia. Dzienniki Lewisa i Clarka
Rebel

Cena: 84,00 zł

Harry Potter 7 Książek
J. K. Rowling

Cena: 249,90 zł

Kalendarz 2016
National Geographic

Cena: 66,50 zł

Czego nie powie Masa o polskiej mafii
Wojciech Sumliński

Cena: 35,00 zł

Colt Express
Rebel

Cena: 105,90 zł
   Polecane zapowiedzi

Ataturk. Twórca nowoczesnej Turcji
Poznańskie

Cena: 42,80 zł

Szeryf z Nottingham Gra
Rebel

Cena: 130 zł

Rok z Ewą Chodakowską Fitness NOWE WYDANIE
Rebel

Cena: 39 zł
Księgarnia internetowa Albertus.pl zaprasza do zakupów. Nasza księgarnia wysyłkowa wyróżnia się bogatą ofertą jakiej nie mają inne księgarnie internetowe w Polsce. Zapraszamy do zakupów. Lokalizacja: Poznań.


Używamy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies aby zapewnić szybkie działanie, sprawną nawigację, dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb, a także do celów reklamowych i statystycznych.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies