Zaloguj sieZarejestruj sie
   Albertus poleca

Nowy bestseller znanego podróżnika

Wyspa na prerii
Wojciech Cejrowski

Cena: 37,90 zł

   NIKE 2013

Poznaliśmy książki nominowane do nagrody

Nike 2013

zobacz listę

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl


   Nowości

Doktor Sen
Stephen King

Cena: 34,90 zł

Siła czasu
Philip G.Zimbardo

Cena: 42,00 zł

Made in Japan
Rafał Tomański

Cena: 26,90 zł

W otchłani mroku
Marek Krajewski

Cena: 26,00 zł

Cud
Ignacy Karpowicz

Cena: 29,00 zł

Dusza światowa
Dorota Masłowska

Cena: 27,90 zł

Włoskie buty
Henning Mankell

Cena: 33,90 zł

Dziki kontynent
Keith Lowe

Cena: 43,43 zł

Papusza
Angelika Kuźniak

Cena: 33,90zł

Wicher śmierc
Erikson Steven

Cena: 51,30 zł
   Zapowiedzi

Wiedźmin. Sezon burz
Andrzej Sapkowski

Cena: 35,90 zł

Podróż do miasta świateł
Małgorzata Gutowska-Adamczyk

Cena: 33,90 zł

Całkowita przemiana
Woodall Trinny, Constantine Susannah

Cena: 33,90 zł

Pokolenie Ikea Kobiety
Piotr C

Cena: 28,90zł

Formacja trójkąta
Mariusz Zielke

Cena: 29,60 zł

Zemsta ubiera się u Prady
Lauren Weisberger

Cena: 30,40 zł

Świat 2040 Czy Zachód musi przegrać?
Andrzej Lubowski

Cena: 29,60 zł

Dama z pieskiem
Marian Zacharski

Cena: 37,90zł

Sekret najpilniej strzeżony
Archer Jeffrey

Cena: 33,90 zł

Żona inkwizytora
Jeanne Kalogridis

Cena: 33,90 zł

Książki

prawo

administracyjne

sep
Liczba produktów 1-25 z 264 idź do strony 1 2 3 4 5 >>
sep
Sortuj według:
Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce (Tom doktorancki). Aktuelle fragen des Staats-, Verwaltungs- und Umweltrechts in Deutschland und Polen (Doktorandenband).

46,80 zł
Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.

P. Lisowski, A. Ostapski

39,10 zł

Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.. czytaj więcej wiecej
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej

46,80 zł
Europejska pomoc prawna w sprawach karnych

Arkadiusz Lach

39,40 zł

Opracowanie dra Arkadiusza Lacha jest bez wątpienia pierwszym w Polsce tak szerokim ujęciem tematu. [...] Ukazuje uwarunkowania uzyskiwania dowodów za granicą w szerszym kontekście zarówno zasad i historycznej dynamiki współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, jak również uwarunkowań wynikających z przepisów prawa krajowego państwa wnioskującego. Przez otwarcie tych dwóch perspektyw, skłania do refleksji nad celem przeprowadzanych czynności,... czytaj więcej wiecej
Gospodarka finansowa Samorządu Terytorialnego w Polsce

Lech Jędrzejewski

13,95 zł

Podręcznik Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Zagadnienia wybrane omawia regulacje prawne i istotę działania samorządu terytorialnego w zreformowanym systemie finansów publicznych, zadania które realizuje, formy organizacyjne (gminne, powiatowe i wojewódzkie) oraz działalność gospodarczą lokalnego i regionalnego samorządu. Omawia także zasady samorządowej gospodarki finansowej, w szczególności: samodzielność finansową, lok... czytaj więcej wiecej
Historia administracji. Wydanie 2.

Tadeusz Maciejewski

31,20 zł

Skrypt "Historia administracji" przedstawia standardy instytucji zarządu państwem. Omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in. - administracji starożytnej, - administracji średniowiecza, - administracji Polski współczesnej. W drugim wydaniu dodano nowe rozdziały dotyczące myśli administracyjnej na przełomie XIX i XX w. oraz administracji publicznej Wolnego Miasta Gdańska.. czytaj więcej wiecej
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami

Wojciech Piątek

22,20 zł

Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona teksty ustaw ? Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących te ustawy. Artykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens ? zaznaczono je ko... czytaj więcej wiecej
Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego

A. Chajbowicz

93,80 zł
Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Adam Bosiacki

53,10 zł

Druga Rzeczypospolita to okres znaczących osiągnięć polskiej myśli administracyjnej, w tym samorządowej. Ani przedtem, ani później, samorząd terytorialny nie był tak dokładnie analizowany w tak różnych kontekstach, w tym w kontekście myśli europejskiej.<BR> Przedmiotem pracy są doktryny dotyczące samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Osią rozważań jest stosunek instytucji samorządu terytorialnego do instytucji państwa, z punktu wid... czytaj więcej wiecej
Państwowa Administracja Gospodarcza

Roman Sowiński

46,80 zł

Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy, ubezpieczeniu rolników, oraz zasadom przyznawania i wypłacania niektórych świadczeń. Publikacja uwzględnia najnowszy stan... czytaj więcej wiecej
Porozumienia międzynarodowe wspólnot i Unii Europejskiej.

Jarosław Sozański

48,70 zł
Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne

Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej

59,60 zł

Stan prawny na 1 sierpnia 2011 r. Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne to podręcznik przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla studentów prawa i administracji. Przedstawione tu zagadnienia, wraz z książką Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy, stanowią pełny obraz procesu kształcenia z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Opracowane problemy... czytaj więcej wiecej
Postępowanie administracyjne

Roman Stec

22,40 zł
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz

79,90 zł

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne zachowuje ciągłość podstawowych założeń z wielokrotnie wznawianym od 1992 r. podręcznikiem tych samych autorów: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Książka przedstawia zarys przemian procesowych regulacji prawnych, pogłębione omówienie funkcji, zasad, instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego, egze... czytaj więcej wiecej
Postępowanie administracyjne w Europie

Zbigniew Kmieciak

61,60 zł

W dobie daleko zaawansowanej integracji europejskiej potrzeba rozwijania badań komparatystycznych zdaje się nie budzić najmniejszych wątpliwości. Pozwalają one na pełniejszą ocenę rodzimych dokonań, będąc zarazem źródłem inspiracji dla krajowego ustawodawcy oraz dla praktyki. Zawarte w książce rozważania na temat problematyki postępowania administracyjnego powiązano z uwagami ukazującymi utrwalone w poszczególnych państwach europejskich założenia... czytaj więcej wiecej
Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska

65,70 zł

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W czwartym wydaniu w celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiając... czytaj więcej wiecej
Postępowanie sądowoadministracyjne

Woś Tadeusz, Hanna, Romańska Marta

69,80 zł

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami ? Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka została opracowana przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc m.in. dla: adwokatów, radców prawnych, do... czytaj więcej wiecej
Powiat między zbiorowością a wspólnotą

Anna Tucholska

36,50 zł

W 1998 roku reaktywowano w Polsce powiaty. Sytuują się one między gminami, o utrwalonych już strukturach, a nowymi województwami, mającymi ambicje przekształcić się w regiony. Powiaty są elementem struktury terytorialnej, częścią administracji publicznej, szczeblem samorządu terytorialnego. Czy mogą zatem sprzyjać budowaniu więzi społecznych i przyczynić się do przekształcenia zbiorowości w społeczność terytorialną, świadomą swej tożsamości i aut... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne

Elżbieta Ura

65,70 zł

Spis treści: Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział I. CECHY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. Określenie prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Podział norm prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . 26 2.1.... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne

Piotr Ruczkowski

56,20 zł

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi nowe podejście do problematyki tej gałęzi prawa. Dotychczas wydawane prace, zawierające w swoim tytule informację, że Czytelnik ma do czynienia z częścią ogólną prawa administracyjnego, obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i analizę norm prawa ustrojowego, procesowego, a nawet norm regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi i ustrój tychże sądów. Autorzy niniejszego opraco... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne

Niewiadomski Zygmunt, Cieślak Zbigniew, Lipowicz Irena, Szpor Grażyna

65,70 zł

Prawo administracyjne autorstwa wybitnych znawców problematyki prawa administracyjne-go stanowi wszechstronne źródło wiedzy o tym przedmiocie. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale ze względu na przystępny, syntetyczny tok wykładu może służyć pomocą studentom innych kierunków studiów (m.in. ekonomii i zarządzania). Liczne odniesienia do praktyki powodują, że może on być przydatny w pracy szerokiej rzeszy praco... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne - Część szczegółowa  zarys wykładu

Iwona Sierpowska

51,60 zł

Prawo administracyjne jest zakresowo najszersze spośród gałęzi prawa. Jest nieskodyfikowaną, złożoną strukturą normatywną, wnikającą w prawie każdy obszar życia społecznego. Podstawy tego prawa zawarte są w aktach różnej rangi, a mianowicie w konstytucji, ustawach, aktach wykonawczych do ustaw powszechnie obowiązujących (rozporządzenia i akty prawa miejscowego) oraz wewnętrznie obowiązujących, a także w aktach prawa międzynarodowego i ponadnarodo... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne gospodarcze

Stanisław Hoc

37,50 zł

Książka jest przeznaczona dla studentów studiów prawa i administracji, może być także przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, dla których znajomość problematyki prawnej gospodarowania będzie ważnym składnikiem wykształcenia. Celem nauczania prawa administracyjnego gospodarczego jest przygotowanie studentów w dziedzinie prawnych mechanizmów oddziaływania państwa na gospodarkę. Podstawowym problemem będzie tu stosunek państwa do gospodark... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach

Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero

45,60 zł

Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie pomyślane jako uzupełnienie procesu nauczania i uczenia się. Każdy, kto chce się uczyć prawa administracyjnego, otrzymuje ? obok podręcznika i w ścisłym z nim związku ? repetytorium będące przeglądem podstawowych zagadnień. Niniejsza książka jest zarówno praktycznym poradnikiem dla osób mających częste kontakty z administracją publiczną, jak i pomocą w przygotowywaniu się do egzamin... czytaj więcej wiecej
Prawo administracyjne. Część ogólna

Eugeniusz Ochendowski

57,10 zł

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu działów: Dział I ? zagadnienia ogólne Dział II ? źródła prawa administracyjnego Dział III ? formy działania administracji publicznej Dział IV ? ustrojowe prawo administracyjne Dział V ? kontrola administrac... czytaj więcej wiecej
sep
Liczba produktów 1-25 z 264 idź do strony 1 2 3 4 5 >>
sep
Zawartosc koszyka
Brak produktów w koszyku Zamów jeszcze za 175 złotych, by otrzymać darmową wysyłkę
   Książka dnia

Nowość

Śmierć w Pont-Aven

Jean-Luc Bannalec

Cena: 29,50 zł

Opinie o Albertus.pl na Ceneo.pl
Program Partnerski
   Bestsellery

Leksykon VAT 2013
Janusz Zubrzycki

Cena: 287,90 zł

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Z płytą CD
Maria Augustowska

Cena: 250,00 zł

Plan kont z komentarzem 2012. Handel Produkcja Usługi
Jerzy Gierusz

Cena: 239,90 zł

Ziarna Ziemi
Cobley Michael

Cena: 32,90 zł

Wypychacz zwierząt
Jarosław Grzędowicz

Cena: 30,50 zł

Mikroekonomia
Marek Rekowski

Cena: 41,50 zł

Kodeks Drogowy Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK (część 1 i 2)
Stanisław Soboń

Cena: 92,70 zł

Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Tom I. Niemiecko-polski
Alina Kilian, Agnieszka Kilian

Cena: 144,50 zł

Zakładowy plan kont
Marian Pałka

Cena: 152,70 zł

Elementy prawa dla ekonomistów
Wojciech Siuda

Cena: 37,60 zł
Księgarnia internetowa Albertus.pl zaprasza do zakupów. Nasza księgarnia wysyłkowa wyróżnia się bogatą ofertą jakiej nie mają inne księgarnie internetowe w Polsce. Zapraszamy do zakupów. Lokalizacja: Poznań.


Używamy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies aby zapewnić szybkie działanie, sprawną nawigację, dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb, a także do celów reklamowych i statystycznych.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies